0 Kč s DPH

Jak pracovat s inPage Snippety

Inpage Snippety jsou novým nástrojem předpřipravených bloků pro responzivní šablony Kyra, Hanmi, One a Slide. Jejich vkládání a úprava je jednoduchá. V dnešním článku si prozradíme jak je vkládat a upravovat. 

Vložení a úprava Snippetů

Pro všechny platí stejný způsob vložení. Po vybrání požadovaného snippetu z panelu nástrojů se otevře okno se třemi záložkami.

  • V záložce formulář vybíráte prvky nebo vyplňujete údaje, které se ve snippetu zobrazí.
  • Záložku pokročilé využijete např. pro úpravu nadpisu a zadání velikosti snippetu. Uživatelé znalí CSS stylů zde mohou přiřadit snippetu třídu a identifikátor připraveného stylu.
  • Poslední záložkou je náhled vkládaného snippetu s případnou úpravou nadpisu.

Snippet vložíte do stránky tlačítkem OK. Opětovnou úpravu provedete dvojím poklikáním snippetu, nebo kliknutím do snippetu a jeho vyhledáním v panelu nástrojů.

Pozici snippetů můžete ovlivnit umístěním kurzoru na požadované místo a jeho následným vložením, nebo jeho uchopením myší a přesunutím.

Snippet jednoduše smažete kliknutím do něj a stisknutím tlačítka na klávesnici delete nebo backspace.

Nevidíte v editoru nástroj pro vkládání snippetů? Neváhejte se na nás obrátit na adrese admin@zoner.cz a my vám jej zapneme.

Kontaktní informace

Snippet je propojen s kontaktními údaji v sekci Nastavení → Kontakty. Můžete tedy použít předem načtené kontaktní údaje nebo je vyplnit dle libosti. V záložce pokročilé lze skrýt popisky či ikony zobrazované v adrese a upravit nadpis. Tlačítkem OK vložíte snippet do stránky, kam se vloží jen vyplněná pole. 

Snippet kontakntí informace - formulář

Snippet kontaktní informace - pokročilé

Snippet kontaktní informace - náhled

Ve formuláři se také nachází tlačítko uložit do databáze, které upraví údaje v sekci Nastavení → Kontakty. Pokud si úpravu těchto kontaktů nepřejete, na tlačítko neklikejte. 

Ikony sociálních sítí

Snippet je také propojen se sekcí Služby →  Sociální sítě. Opět můžete použít předvyplněné adresy, nebo je nahradit jinými. Úpravu lze také uložit do databáze, jako v předchozím případě. 

Snippet sociální sítě

Oblíbené odkazy

Ve formuláři vidíte načtené odkazy ze sekce Menu → Externí odkazy. Použít je nemusíte, můžete si políčka vyplnit dle libosti. Do prvního zadáváte název odkazu, do druhého adresu. Každý odkaz má pak další nastavení jedná se o ikony vpravo a to zobrazení na webu, otevření do nového okna, smazání položky, a nebo přidání další. Do stránky je vložíte kliknutím na tlačítko OK. Opět platí, že při stisknutí tlačítka uložit do databáze se upraví i odkazy v části Menu → Externí odkazy.

Snippet oblíbené odkazy

Panel a Karousel

Vložení panelu a karouselu je velmi podobné. Rozdíl je ve vybíraných prvcích. Do panelu lze vložit stránku, obrázek, produkt nebo soubor a do karouselu rubriku, produkty, galerii nebo složku.

Vyberte si ze snippetů panel nebo karousel a ve formuláři vyhledejte vkládaný prvek, vyberte jej a pro vložení klikněte na tlačítko OK. Pokud jste si volbu rozmysleli stačí kliknout na odkaz Zrušit a vybrat... u článku a výběr opakovat.

Snippet panel se stránkou - formulář

Snippet panel se stránkou - vybraná stránka

Snippet mapy.cz

Snippet se ukrývá v panelu nástrojů pod ikonou velkého červeného M. Mapu upravíte jednoduše zadáním ulice a města do políčka adresa nebo jej vyhledáte v mapě a po stisknutí tlačítka dle mapy se adresa do políčka vygeneruje.

Na záložce Vizitka si pak můžete vytvořit vlastní vizitku/popisek místa adresy. Vyplněný text v poli hlavička a popis bude zobrazen ve vizitce a text v poli tooltip se zobrazí po najetí myši na bod označující místo na mapě.

Dále je možné na záložce Pokročilé upravit zobrazovaná data v mapě. Nacházejí se tu tři zaškrtávací políčka:

  • Má se zobrazit ukazatel na vybraný bod v mapě? - zobrazení červeného ukazatele na vybrané lokaci 
  • Zobrazit značky bodů zájmů? - zobrazení značek z databáze seznamu (zastávky, kostely atp.)
  • Zapnout přepínání dlaždicových vrstev? - možnost přepínání mezi foto mapou, turistickou atp.

Snippet mapy.cz - nastavení

Snippet mapy.cz - vizitka

Snippet mapy.cz - pokročilé

Tým inPage
info(zav)inpage.cz

Přidat komentář