0 Kč bez DPH

Formátujeme nadpisy stránky

Určitě chcete, aby vaše webová stránka byla přehledná a přívětivá ke čtenářům a zároveň udělaná tak, aby ji vyhledávače považovaly za kvalitní a stránka se umístila na dobré pozici ve výsledcích hledání nějakého slova. Správné použití nadpisů je jedním z důležitých kroků na cestě k tomuto cíli.

Proč tvořit správné nadpisy?

Optimalizace stránek pro vyhledávače

Budou-li Vaše stránky obsahovat správně vytvořené nadpisy, budou je vyhledávače hodnotit kladně a stránky se tak mohou umístit na dobré pozici ve výsledcích hledání. Nadpisy však tvoří pouze část SEO, při optimalizaci stránek je důležité dbát také na kvalitu textového obsahu.

Základní pravidla:

  • Každá stránka by měla obsahovat pouze 1 hlavní nadpis (Nadpis 1)
  • Ostatní nadpisy v textu se označují jako Nadpis 2 až Nadpis 6
  • Nadpis by měl přesně odpovídat obsahu textu v článku
  • Text na stránce by měl být kvalitní a srozumitelný.

Přehledné www stránky

Struktura webových stránek je utvářena mnoha prvky, ale jednu z hlavních rolí mezi nimi hrají nadpisy. Díky správnému vytváření nadpisů docílíte toho, že se návštěvníci na stránkách velice rychle zorientují. Názvy stránek proto vytvářejte srozumitelné a co nejvýstižnější.

Jak tvořit nadpisy v inPage?

Důležité je mít na paměti, že každá stránka v inPage by měla mít svůj vlastní hlavní nadpis, ostatní nadpisy již označujeme jako podnadpisy. 

Vytváření nadpisů je pak podobné jako v textových editorech např. Microsoft Word. Označte si text hlavního nadpisu a v panelu nástrojů vyberte Nadpis 1. Po kliknutí na Nadpis 1 se nadpis v textu zvýrazní. Stejně jako jsme vytvořili hlavní nadpis, postupujeme při vytváření dalších nadpisů, které se označují jako Nadpis 2 až Nadpis 6. 

Jak vytvořit nadpisy v inPage

Nadpis je ve zdrojovém kódu označován tagem H s číslem udávajícím úroveň nadpisu. Takže například Nadpis 1 je označen jako H1, což je vidět ve stavovém řádku ve spodní části editoru.

Tipy pro tvorbu nadpisů

Přednastavené formátování nadpisů u šablon

Každá inPage šablona má již přednastavené formátování nadpisů (barva, velikost, styl apod.). Vše je přizpůsobeno barevnému typu konkrétní šablony. Pro uživatele inPage to znamená, že by vytvořené nadpisy neměl dál upravovat v editoru ale využít úpravy v rámci vlastních CSS stylů. Úpravu tak provede jednou a ta se projeví na všech stránkách. Jak na to se dovíte v článku Jak změnit barvu, velikost typ písma ...

Zobrazení textu v editoru není shodné se zobrazením textů na webu. 

Používejte nadpisy logicky. Nikdy se nerozhodujte podle toho, jak nadpisy v prohlížeči vypadají.

Pozor na odstavce

Pamatujte na to, že text pro nadpis musí být na samostatném řádku, v opačném případě se jako nadpis zformátuje celý odstavec, nikoli jen označený text. 

Nikdy neoznačujte celý odstavec jako nadpis. Vyhledávače za takto tvořené texty penalizují webové stránky a snižují tak jejich pozici ve vyhledávání.

Špatné formátování nadpisů

S nadpisy neplýtvejte

V případě hlavních nadpisů platí, že méně je více. Rozhodně s nimi neplýtvejte. Nadpis 1 použijte pro vytvoření názvu stránky, Nadpis 2 použijte pro případné rozdělení textu na několik oblastí. Nepsané pravidlo tvorby úspěšných webových stránek říká, že Nadpis 1 by se na stránce měl objevit pouze jednou, Nadpis 2 pak dvakrát, třikrát. Další úrovně nadpisů můžete použít vícekrát, ale používejte při tom cit. Dlouhý text je jistě dobré rozdělit kvůli udržení pozornosti čtenáře. Většinou však nemá smysl používat nadpisy pro každý odstavec nebo pro krátké pasáže textu.

Připomínáme základní pravidlo tvorby textů pro web - cit. Pokud bude nadpis jen kvůli použití klíčového slova krkolomný, čtenáře to spíše odradí.

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů