0 Kč bez DPH

Propojte si iDoklad s e-shopem na inPage

Služba slouží pro usnadnění vystavování a evidenci faktur. iDoklad vám tak může výrazně usnadnit práci s vystavováním faktur ve vašem e-shopu.

V tomto článku si ukážeme, jak službu iDoklad propojit s vaším e-shopem na inPage.

Registrace do služby iDoklad

iDoklad je určen pro vystavování a správu daňových dokladů online. S jeho pomocí můžete spravovat účetnictví a vystavovat faktury kdykoli a odkudkoli. Služba je dostupná v české i slovenské lokalizaci. V nabídce mají několik variant, které se liší množstvím funkcí a objemem spravovaných daňových dokladů a možností využít API.

Právě podpora API je podnínkou pro automatizované napojení služby iDoklad na váš e-shop v inPage. Doporučujeme proto objednat variantu služby iDoklad, která využití API podporuje  - viz ceník variant služby iDoklad.

Registrace do služby je velice jednoduchá. Stačí provést objednávku testovací služby a vyplnit požadované údaje.

Registrace do iDoklad.png

Po dokončení objednávky vám přijdou přístupy do administrace iDokladu, kde naleznete kompletní správu této služby včetně mnoha nastavení. Důležité je doplnit fakturační a kontaktní údaje vaší firmy, bankovní spojení a domluvit se s provozovatelem služby na konkrétní variantě iDokladu, kterou chcete využívat.

Administrace iDoklad.png

Jak propojit iDoklad s inPage

Nejprve se přihlaste do administrace iDokladu. Zde si zobrazte položku Nastavení a dále pak položku Uživatel.

iDoklad uživatel.png

V této části si můžete upravit uživatelské nastavení služby, ale hlavně zde naleznete důležitou informaci pro propojení služby s vašim e-shopem na inPage a to položku Nastavení API

iDoklad - nastavení API.png

API slouží pro komunikaci mezi vašim e-shopem na inPage a službou iDoklad. V nastavení API si dohledejte položky  Client Id: a Client Secret:

Oba tyto údaje bude třeba vložit do administrace vašich webových stránek v inPage a to do sekce E-shop pod položku Fakturační systémy.

iDoklad v inPage - nastavení uživatele.png

API klíče slouží pro rozpoznání vás jako uživatele služby iDoklad a zároveň pro zabezpečení komunikace mezi vašim e-shopem a fakturačním systémem. Nedoporučujeme tyto citlivé údaje nikomu sdílet a předávat.

Po vložení Client Id: a Client Secret: do administrace vašeho e-shopu dojde k propojení služby iDoklad a vašeho e-shopu na inPage.

Import objednávky do fakturačního systému iDoklad

Po propojení vašeho e-shopu se službou iDoklad se vám v administraci webu zobrazí nově možnost odesílat objednávky do fakturačního systému. S fakturou následně můžete pracovat v rozhraní služby iDoklad, anebo přímo v administraci vašeho e-shopu. Zde máte možnost fakturu zobrazit a odeslat vašemu zákazníkovi.

Import objednávky do fakturačního systému vyžaduje několik kroků.

1) Upravit stav objednávky na Zaplaceno

Ve chvíli, kdy je objednávka ve stavu Zaplaceno, zobrazí se vám v detailu objednávky nová záložka s označením Fakturace.

Import objednávky do iDokladu.png

2) Zkontrolovat a doplnit údaje potřebné pro zanesení objednávky do fakturačního systému

Nejprve vyberete fakturační systém, do kterého chcete objednávku přenést. Následně zkontrolujete, zdali souhlasí číslo objednávky, variabilní symbol a datum.

Následně vyberete způsob úhrady. V případě, že byla úhrada provedena převodem na účet, tak doplníte číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba poukázána.

Import objednávky do iDokladu 2.png

POZOR: Objednávce zaplacené online přes platební bránu, je při importu do fakturačního systému,  přidělen VS odpovídající ID objednávky.

3) Doplnění údajů odběratele faktury

Nyní doplníte údaje o odběrateli. Máte možnost vytvořit buďto nového odběratele, anebo vybrat již existujícího. V posledním kroku vyberete položky, které se mají importovat do fakturačního systému.

Následně kliknete na tlačítko Odeslat a objednávka se přenese do fakturačního systému. V případě, že používáte placenou verzi služby iDoklad, je možné přímo z tohoto z tohoto dialogu v administraci e-shopu odeslat fakturu vašemu zákazníkovi.

Import objednávky do iDokladu 3.png

4) Odeslání faktury zákazníkovi

Odeslání faktury je automatizované a můžete ho iniciovat buď přímo z rozhraní služby iDoklad, anebo z administrace vašeho e-shopu na inPage. Pro odeslání dokladu z administrace e-shopu si stačí zobrazit detail objednávky a zvolit záložku Fakturace, kde máte k dispozici dialog, pomocí kterého můžete fakturu odeslat vašemu zákazníkovi.

Odeslání faktury iDoklad.png

Závěrem

Doufáme, že pro vás bude tento návod užitečným a usnadní vám výrazně napojení fakturačního systému iDoklad do vašeho e-shopu na inPage.

Kdybyste si s napojením služby nevěděli rady a potřebovali byste pomoci, tak nás neváhejte kdkoyli kontaktovat na e-mail info@inpage.cz

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů