0 Kč bez DPH

Nejčastější chyby indexace stránek v Google Search Console

Google Search Console je neocenitelným nástrojem pro každého správce webu, který chce zajistit, aby jeho stránky byly viditelné a indexovány správně ve vyhledávači Google. Může se však stát, že některé stránky nebudou službou Google Search Console indexovány a tím negativně ovlivnit viditelnost webu a jeho návštěvnost. V tomto článku se podíváme na nejčastější problémy s indexací a jak je efektivně řešit, aby váš web byl ve vyhledávači Google vždy dobře viditelný.

Jak propojit váš web se službou Google Search Console je podrobně popsáno v našem článku Napojení na Google Search Console.

Jak odhalit chyby v indexaci

Google Search Console zobrazuje různé typy chyb indexování, které vám pomohou pochopit a vyřešit problémy s indexováním vašich stránek. Konkrétní výpis chyb s indexací včetně toho, o kterou konkrétní stránku se jedná najdete v sekci /Indexování/ pod položkou Stránky.

Nejčastější chyby v indexci stráncek v GSC

Zde pak stačí rozkliknout konkrétní chybu a vypíše se vám seznam stránek, kterých se daná chyba týká.

Nejčastější chyby v indexci stráncek v GSC

Google Search Console rozděluje chyby indexace do kategorií, které usnadňují jejich identifikaci:

Chyby URL: Blokování v robots.txt, nesprávný kód stavu přesměrování, kanonická URL nenalezena atd.
Chyby obsahu: Tenký obsah, duplicitní obsah, pomalé načítání stránky atd.
Technické chyby: Chyby serveru, DNS chyby atd.

Pokud jste si dali záležet na kvalitním obsahu a využíváte kvalitního poskytovatele hostingu jako je náš inPage, tak se ve výpisu chyb můžete setkat jen s chybami týkající se URL adres, které si níže podrobněji vysvětlíme. 

Procházeno – momentálně neindexováno

Pokud se v Google Search Console u stránky zobrazí stav "Procházeno – momentálně neindexováno", znamená to, že Google stránku navštívil a prošel ji, ale v tuto chvíli ji ještě nezahrnul do svého indexu. To může mít několik důvodů:

 1. Nedávná aktualizace: Pokud jste stránku nedávno přidali nebo aktualizovali, může Google trvat nějakou dobu, než ji znovu projde a zařadí do indexu.
 2. Nízká priorita: Google má obrovské množství stránek ke procházení a indexování, takže prioritu dává stránkám, které považuje za důležitější a relevantnější pro uživatele. Nové nebo méně důležité stránky se tak mohou do indexu dostat později.
 3.  Technické problémy: Pokud má stránka technické problémy, jako je pomalé načítání, duplicitní obsah nebo chyby v robots.txt, Google ji nemusí správně procházet a indexovat.
 4.  Nedostatek zpětných odkazů: Stránky s malým počtem kvalitních zpětných odkazů Google obvykle vnímá jako méně důležité a jejich indexaci může odložit.

Co dělat, když se zobrazí "Procházeno – momentálně neindexováno"?

Nepanikařte: Je normální, že se ne všechny stránky hned zařadí do indexu. Pokud je stránka nová, dejte Googlu čas.

Zkontrolujte technické SEO: Ujistěte se, že stránka nemá žádné technické problémy, které by mohly bránit indexaci. Můžete použít nástroje jako Screaming Frog nebo Sitebulb.

Vytvořte kvalitní obsah: Zajistěte, aby stránka obsahovala relevantní a užitečný obsah pro vaši cílovou skupinu.

Získejte zpětné odkazy: Snažte se získat kvalitní zpětné odkazy z relevantních webů. To Googlu pomůže vnímat vaši stránku jako důležitější.

Buďte trpěliví: Indexace může trvat i několik týdnů, v některých případech i déle. Nezapomeňte pravidelně sledovat stav indexace v Search Console.

Stav "Procházeno – momentálně neindexováno" neznamená, že se stránka do indexu nikdy nedostane. Jen to znamená, že to v tuto chvíli neproběhlo. Nemusíte stránku odesílat do indexu ručně. Google ji sám projde a zaindexuje, pokud to uzná za vhodné. Pokud máte obavy o indexaci stránky, můžete kontaktovat podporu Google Search Console.

Objeveno – momentálně neindexováno

Pokud se v Google Search Console u stránky zobrazí stav "Objeveno – momentálně neindexováno", znamená to, že Google o stránce ví (ať už ze sitemapy nebo ze standardního crawlingu), ale zatím ji neprošel a nezařadil do indexu. Jinými slovy, Google si stránky všimnul, ale ještě ji nenavštívil a neanalyzoval ji. To může mít několik důvodů:

 1. Přetížení webu: Pokud je váš web v danou chvíli přetížený, Google ho nemusí být schopen procházet. V takovém případě se procházení stránky odloží na později.
 2. Nová stránka: U nově vytvořených stránek může trvat déle, než je Google projde a zaindexuje.
 3. Nízká priorita: Google má obrovské množství stránek ke procházení a prioritu dává stránkám, které považuje za důležitější a relevantnější pro uživatele. Nové nebo méně důležité stránky se tak mohou do indexu dostat později.
 4. Technické problémy: Pokud má stránka technické problémy, jako je pomalé načítání, duplicitní obsah nebo chyby v robots.txt, Google ji nemusí správně procházet a indexovat.

Co dělat, když se zobrazí "Objeveno – momentálně neindexováno"?

Nepanikařte: Je normální, že se ne všechny stránky hned zařadí do indexu. Pokud je stránka nová, dejte Googlu čas.

Zkontrolujte technické SEO: Ujistěte se, že stránka nemá žádné technické problémy, které by mohly bránit indexaci. Můžete použít nástroje jako Screaming Frog nebo Sitebulb.

Vytvořte kvalitní obsah: Zajistěte, aby stránka obsahovala relevantní a užitečný obsah pro vaši cílovou skupinu.

Získejte zpětné odkazy: Snažte se získat kvalitní zpětné odkazy z relevantních webů. To Googlu pomůže vnímat vaši stránku jako důležitější.

Buďte trpěliví: Indexace může trvat i několik týdnů, v některých případech i déle. Nezapomeňte pravidelně sledovat stav indexace v Search Console.

Stav "Objeveno – momentálně neindexováno" neznamená, že se stránka do indexu nikdy nedostane. Jen to znamená, že to v tuto chvíli neproběhlo. Nemusíte stránku odesílat do indexu ručně. Google ji sám projde a zaindexuje, pokud to uzná za vhodné. Pokud máte obavy o indexaci stránky, můžete kontaktovat podporu Google Search Console.

Stránka s přesměrováním

Pokud Google Search Console označí stránku jako neindexovatelnou z důvodu přesměrování, znamená to, že Google narazil na stránku, která automaticky přesměrovává na jinou adresu URL. I když Google může sledovat přesměrování a indexovat cílovou stránku, samotná stránka s přesměrováním se do indexu obvykle nedostane.

Existuje několik důvodů, proč se to může stát:

 1. Nekanonické přesměrování: Pokud existuje více verzí stejné stránky s různými adresami URL, které přesměrovávají na stejnou cílovou stránku, Google může mít potíže s určením, která z nich je kanonická (hlavní) verze. To může vést k problémům s indexováním a s hodnocením stránek ve výsledcích vyhledávání.
 2. Smyčka přesměrování: Pokud přesměrování tvoří nekonečnou smyčku, Google se může dostat do pasti a nikdy se nedostane na cílovou stránku. To může vést k chybám indexování a k tomu, že stránka bude z indexu Google odstraněna.
 3. Přesměrování s nízkým statusem: Pokud přesměrování vrací nízký status HTTP (např. 301), Google ho nemusí správně interpretovat a stránku nemusí indexovat.

Jak tento problém vyřešit:

Identifikujte přesměrované stránky: Pomocí nástroje Google Search Console v sekci "Přehled indexování" vyhledejte chyby týkající se přesměrování. Můžete také použít nástroje pro analýzu webu, jako je Screaming Frog nebo Sitebulb, k nalezení přesměrovaných stránek na vašem webu.

Ověřte kanonické adresy URL: Ujistěte se, že pro každou stránku na vašem webu existuje jedna kanonická adresa URL a že všechny ostatní adresy URL, které vedou na stejnou stránku, přesměrovávají na tuto kanonickou adresu URL. Můžete to provést pomocí značky rel="canonical" v záhlaví HTML každé stránky.

Opravte smyčky přesměrování: Pokud najdete nějaké smyčky přesměrování, opravte je tak, aby vedly na správnou cílovou stránku.
Zkontrolujte stavové kódy přesměrování: Ujistěte se, že všechna přesměrování vrátí správný status HTTP (obvykle 301).

Řetězce přesměrování: Vyhněte se dlouhým řetězcům přesměrování (více než 1). Google může mít potíže se sledováním a indexováním stránek s mnoha přesměrováními. Pokud je to možné, zkuste zkrátit řetězce přesměrování na jedno přesměrování.

Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem

Pokud se v Google Search Console u stránky zobrazí chyba "Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem", znamená to, že Google našel duplicitní obsah na více stránkách a není schopen určit, která z nich je preferovaná (kanonická) verze. To může vést k řadě problémů, jako je:

 1. Rozštěpení PageRanku: PageRank (důležitost stránky pro Google) se rozdělí mezi všechny duplicitní stránky, čímž se snižuje celková hodnota každé z nich.
 2. Zmatení uživatelů: Vyhledávače mohou uživatelům zobrazit nesprávnou verzi stránky, která nemusí odpovídat jejich záměru vyhledávání.
 3. Zhoršení pozic ve výsledcích vyhledávání: Duplicitní obsah může negativně ovlivnit vaše SEO a vést k poklesu pozic ve výsledcích vyhledávání.

Jak opravit chybu "Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem"?

Najděte duplicitní stránky: Prvním krokem je identifikovat všechny duplicitní stránky. To provedete pomocí nástrojů jako Screaming Frog, Sitebulb nebo Ahrefs.

Určete kanonickou stránku: Pro každou skupinu duplicitních stránek vyberte jednu stránku, která bude preferovaná (kanonická) verze. Kanonická stránka by měla být nejrelevantnější a nejužitečnější pro uživatele.

Označte kanonickou stránku: Na všech duplicitních stránkách, kromě kanonické, umístěte tag link rel="canonical" do hlavičky stránky. Tento tag sdělí Googlu, která stránka je preferovaná verze.

Ověřte opravu: Po provedení změn ověřte v Search Console, zda byla chyba vyřešena. Může to trvat několik dní, než se Google aktualizuje.

Vyhněte se automatickému generování duplicitního obsahu: Pokud váš web automaticky generuje duplicitní obsah, například produktové stránky s drobnými variacemi, zkuste tento proces optimalizovat tak, aby se duplicitní obsah minimalizoval.

Používejte 301 přesměrování: Pokud máte staré stránky, které již nechcete, aby byly indexovány, přesměrujte je pomocí 301 přesměrování na kanonickou stránku.

Pravidelně kontrolujte svůj web: Pravidelně kontrolujte svůj web pomocí nástrojů pro analýzu SEO, abyste včas odhalili a vyřešili případné duplicity.

Nenalezeno (404)

V Google Search Console se chyba "Nenalezeno (404)" zobrazuje, když Google při pokusu o procházení a indexaci stránky obdrží chybový kód HTTP 404. To znamená, že požadovaná stránka neexistuje nebo je na serveru nedostupná.

Existuje několik důvodů, proč se tato chyba může objevit:

 1. Stránka byla smazána: Pokud jste stránku úmyslně smazali, je logické, že Google ji nemůže najít.
 2. Nesprávná URL adresa: Je možné, že v odkazu na stránku došlo k překlepu nebo že se URL adresa od doby, kdy byl odkaz vytvořen, změnila.
 3. Technické problémy: V některých případech může být chyba 404 způsobena technickými problémy na serveru, například nesprávnou konfigurací webového serveru nebo poškozenými soubory.
 4. Změna struktury webu: Pokud jste změnili strukturu svého webu a neodstranili staré odkazy, Google se je může pokusit procházet a narazit na chybu 404.

Co dělat, když se zobrazí "Nenalezeno (404)"?

Zkontrolujte, zda stránka existuje: Pokud si nejste jisti, zda stránka existuje, zkuste ji otevřít v prohlížeči. Pokud se zobrazí chyba 404, stránka skutečně neexistuje.

Ověřte URL adresu: Ujistěte se, že v odkazu na stránku nejsou žádné překlepy a že adresa odpovídá aktuální URL stránky.

Vyřešte technické problémy: Pokud máte podezření na technické problémy, zkuste kontaktovat svého hostujícího poskytovatele služeb a požádat ho o pomoc.

Přesměrujte staré odkazy: Pokud máte staré odkazy, které směřují na neexistující stránky, presměrujte je na relevantní stránky na vašem webu.

Odešlete novou stránku do indexu: Pokud jste stránku nově vytvořili, odešlete ji do Google Search Console pomocí nástroje URL Tester.

Chyba 404 může negativně ovlivnit vaše SEO, protože Google vnímá neexistující stránky jako chyby.  Je důležité co nejdříve vyřešit všechny chyby 404, abyste zabránili ztrátě organické návštěvnosti. Pravidelně kontrolujte svůj web pomocí nástrojů pro analýzu SEO, abyste včas odhalili a vyřešili případné chyby 404.

Neindexováno

V Google Search Console se chyba "neindexováno" zobrazuje u stránek, které Google z nějakého důvodu nezařadil do svého indexu. To znamená, že se tyto stránky nebudou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

Existuje několik důvodů, proč se tato chyba může objevit:

1. Technické problémy: Nejčastější příčinou chyby "neindexováno" jsou technické problémy na webu, které brání Googlu v jeho procházení a indexaci. Mezi tyto problémy patří:

 • Chyby v robots.txt: Soubor robots.txt sděluje Googlebotu, robotovi Googlu, které stránky na webu smí procházet a které ne. Pokud je v robots.txt chyba, Googlebot nemusí být schopen procházet některé stránky.
 • Pomalé načítání stránek: Pokud se stránky načítají pomalu, Googlebot je nemusí být schopen procházet a indexovat.
 •  Duplicitní obsah: Pokud se na vašem webu nachází duplicitní obsah, Google nemusí vědět, kterou verzi stránky indexovat.
 • Chyby na serveru: Pokud má váš web technické problémy na serveru, Googlebot nemusí být schopen k němu přistupovat.

2. Nízká kvalita obsahu: Google může stránky neindexovat i z důvodu nízké kvality obsahu. To znamená, že obsah stránek není pro uživatele relevantní ani užitečný. Mezi faktory, které Google hodnotí při posuzování kvality obsahu, patří:

 • Unikátnost obsahu: Obsah by měl být originální a nekopírovaný z jiných webů.
 • Užitečnost obsahu: Obsah by měl být relevantní pro cílové publikum a měl by jim poskytovat užitečné informace.
 • Struktura obsahu: Obsah by měl být dobře strukturovaný a snadno čitelný.
 • Délka obsahu: Obsah by měl mít dostatečnou délku, aby poskytl uživatelům dostatek informací.

3. Nedostatek zpětných odkazů: Google může stránky neindexovat i z důvodu nedostatku zpětných odkazů z relevantních webů. Zpětné odkazy slouží Googlu jako signál důležitosti a relevance stránky.

Co dělat, když se zobrazí "neindexováno"?

Zkontrolujte technické SEO: Prvním krokem je zkontrolovat technické SEO vašeho webu a vyřešit případné problémy. Můžete použít nástroje jako Screaming Frog nebo Sitebulb.

Zhodnoťte kvalitu obsahu: Analyzujte obsah stránek, které nejsou indexovány, a zhodnoťte jejich kvalitu. Pokud je to nutné, upravte obsah tak, aby byl pro uživatele relevantnější a užitečnější.

Získejte zpětné odkazy: Snažte se získat kvalitní zpětné odkazy z relevantních webů. To Googlu pomůže vnímat vaše stránky jako důležitější.

Odesílejte stránky do indexu: Pokud jste si jisti, že stránky splňují všechny požadavky pro indexaci, můžete je odeslat do indexu ručně pomocí nástroje URL Tester v Google Search Console.

Další užitečné nástroje pro kontrolu chyb v indexaci stránek ve vyhledávači Google

Kromě Search Console existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou chyby indexace diagnostikovat a opravit:

 • Screaming Frog: Pro komplexní analýzu webu a odhalení technických SEO problémů.
 • Sitebulb: Další nástroj pro analýzu webu s přehlednými vizualizacemi a intuitivním rozhraním.
 • Ahrefs: Nabízí širokou škálu funkcí pro SEO, včetně analýzy zpětných odkazů a kontroly organické viditelnosti.
 • Moz Pro: Poskytuje detailní analýzu on-page SEO a užitečné nástroje pro linkbuilding.

Závěrem

Správná indexace stránek ve vyhledávači Google je klíčová pro zajištění viditelnosti a návštěvnosti vašeho webu. S pravidelnou kontrolou a řešením problémů s indexací ve Google Search Console můžete zajistit, že váš web bude mít optimální pozici ve výsledcích vyhledávání a bude dosahovat maximálního potenciálu.

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA