0 Kč bez DPH

Práce s FTP v inPage

V tomto článku si ukážeme, jak využít váš FTP účet, který  máte automaticky zřízen k systému inPage ve verzi Standard a Premium.

FTP (File Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje kompletní práci se soubory na vzdáleném serveru jako je kopírování, mazání, přejmenovávání či vytváření adresářů. Jako FTP účet se pak označuje také prostor na serveru, ke kterému máte přístup pro ukládání dat. 

FTP obecně

Z pohledu zákazníka se jedná především o přenos internetové prezentace a jiných dat z jejich PC na webový prostor na našich serverech.

Pro práci s FTP je třeba mít nějaký program - ať už je to váš prohlížeč, či nějaký ze speciálních FTP klientů jako je např. Total Commander nebo FileZilla. FTP klient vám umožní hromadné operace se soubory a adresáři, jako jsou např. kopírování, mazání, editace, přejmenování, uploadování dat na server a jejich download ze serveru na váš počítač.

Soubory kopírované pomocí FTP na vzdálený server by neměly obsahovat diakritické znaky, mezery, tabulátory či podobné "nestandartní znaky". Důvodem je fakt, že většina serverů běží na systémech LINUX, zatímco na váš počítač je pravděpodobně nainstalován systém Windows, a oba tyto systémy používají rozdílné kódování znaků. Ideální je, pokud je soubor složen pouze z písmem a-z, číslic 0-9, tečky, podtržítka či rozdělovníku - vyhnete se tak nepříjemným problémům.

FTP v inPage

Detaily pro přístup k FTP naleznete po přihlášení do administrace inPage v záložce Můj účet → Informace o FTP.  Jsou to informace uvedené v řádcích Adresa FTP prostoru a login, které budete potřebovat pro nadefinování přístupu k vašemu FTP účtu prostřednictvím již zmíněných FTP klientů. Heslo k FTP je shodné s heslem pro vstup do administrace inPage.

Adresa k souborům na FTP není webovým rozhraním pro přístup na FTP, ale je to adresa souborů umístěných na FTP. Tuto adresu pak využijete při vytváření odkazů na soubory. Např. pro odkaz na video z FTP zadáte jeho adresu ve tvaru https://vase-domena.cz/ftp/video.mp4

Informace o FTP - Práce s FTP

A k čemu se vlastně FTP účet v inPage hodí? Můžete přes něj zpřístupnit uživatelům vašich stránek velké soubory, které nelze nahrát přímo do inPage (soubory ke stažení mohou mít max. velikost 8MB) či nahrát si na FTP HTML fotogalerii vytvořenou např. v programu Zoner Photo Studio.

Nastavení připojení na FTP

Než začneme s nastavením, odemkněte nejdříve FTP v administraci inPage. Toto nastavení naleznete v záložce Můj účet → Informace o FTP. Zámek musí být nastaven v režimu Odemknuto (viz. obrázek výše). Poté je možné se připojit na FTP. 

Total Commander

Okno Total Commanderu vypadá tak, jak to vidíte níže. V liště s ikonami je ikona pro připojení na FTP, kliknutím na ikonu se vám otevře okno pro připojení, viz krok 2.

Krok 1

Připojit k serveru - Práce s FTP

Krok 2

Klikněte na Nové připojení a v novém okně zadejte přihlašovací údaje na FTP (krok 3), které naleznete v administraci inPage - záložka Můj účet → Informace o FTP

Nové FTP připojení - Práce s FTP

Krok 3

Podrobnosti o připojení FTP vyplňte následovně:

  • Název relace: název vašeho připojení např. název vaší domény. Tak se bude pak zobrazovat v seznamu připojení.
  • Hostitel: zde zadejte údaj z řádku Adresa FTP serveru
  • Jméno uživatele: zadejte údaj z řádku Login
  • Heslo: heslo pro přístup je stejné jako pro přihlášení do administrace inPage

Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Podrobnosti o připojení - Práce s FTP

Po přihlášení vidíte v jednom z oken svůj prostor na FTP. Stačí do něj přetáhnout soubory či složky z druhého okna. Po skončení práce s FTP se odhlaste kliknutím na tlačítko odpojit a v administraci inPage FTP uzamkněte.

Přihlášení a odhlášení - Práce s FTP

Jakmile jednou přístup na FTP nastavíte, přihlašujete se příště jen přes ikonu FTP a vyberete si vaše nadefinované připojení a připojíte se.

Opětovné připojení - Práce s FTP

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů