0 Kč bez DPH

Členské sekce

Už od spuštění systému inPage v roce 2007 je možné zabezpečit daný obsah pomocí hesla (rubriky, fotogalerie, složky či kategorie e-shopu). Toto jednoduché zabezpečení funguje spolehlivě, dokud ale nechcete nabízet komplexní obsah složený z více rubrik či složek nebo fotogalerií (nebo dokonce obsah placený).

A právě pro tyto případy představujeme novinku pro správu zabezpečeného obsahu - členské sekce. A k čemu všemu lze členské sekce použít? Fantazii se meze nekladou:

 • klubové členství
 • prémiový obsah pro VIP zákazníky
 • odborné postupy a návody
 • kurzy, lekce, mentoring
 • online magazín a další
Vytváření členských sekcí je dostupné pro ty weby (e-shopy), které mají povolené uživatelské účty, protože členství je přímo navázáno na uživatele.

clenske-sekce-fe07.jpg

Členské sekce v inPage dělíme podle způsobu aktivace členství:

 • členství aktivuje ručně administrátor webu - výchozí volba (pro weby s rozsahem portál nebo e-shop)
 • členství vzniká automaticky zaplacením dané částky nastavené u placené členské sekce (pouze pro weby s  rozsahem e-shop)
Rozsah webu je nové označení pro zaměření webu, o kterém se více dočtete v samostatném článku!

Web s rozsahem webové stránky NEMÁ k dispozici členské sekce (ani uživatelské účty), a může tak obsah zabezpečit pouze heslem!

Členské sekce z pohledu administrátora

Správu členských sekcí naleznete v administraci inPage pod záložkou E-shop → Členské sekce (poté co povolíte volbu Členské sekce v Eshop → Nastavení e-shopu → Přihlašování).

Založení členské sekce

Při zakládání nové členské sekce vyplníte tyto pole:

 • název - název členské sekce (např. Jak se zbavit strachu)
 • perex (úvodník) - krátký popis, kde seznámíte uživatele s obsahem sekce a příp. popíšete způsob aktivace členství apod.
 • aktivní sekce - příznak vypíná/zapíná samotnou sekci
 • nabídka členství - příznak zobrazí sekci bez členství ve výpisu pro přihlášeného uživatele, který tak lehce může požádat ihned o přístup
 • doplňující text e-mailu - po aktivaci členství je uživateli odeslán e-mail s detaily, a je možné do tohoto e-mailu připojit vlastní text

Zabezpečení obsahu členskou sekcí má větší váhu než zabepzečení heslem! Pokud má tedy uživatel aktivní členství v dané členské sekci, není již vyžadováno ověření heslem (je-li u daného obsahu příp. nastaveno).

Placené členské sekce

Pokud sekci označíte jako placenou, vyplníte dále tyto povinné pole:

 • cena členství - dle nastavení s a bez DPH, příp. výše DPH
 • počet jednotek platnosti - celé číslo větší než nula (např. 30)
 • typ jednotek platnosti - den, měsíc nebo rok (výsledné spojení, např. 30 dnů definuje platnost, které bude připočítána k datu zaplacení objednávky přístupu do členské sekce)

Přidání obsahu členské sekce

Po založení členské sekce, ji můžete začít plnit obsahem (upravit členskou sekci → záložka Obsah → tlačítko Přidat obsah).

Členská sekce může obsahovat libovolný počet rubrik, složek, fotogalerií či kategorií e-shopu. Jedna konkrétní rubrika (fotogalerie, složka, kategorie e-shopu) může být zařazena do více členských sekcí!

Obsah členské sekce má tato povinná pole:

 • zdroj - typ obsahu (rubriky, fotogalerie, složky, kategorie e-shopu)
 • cíl - samotná rubrika (fotogalerie, složky, kategorie e-shopu)
 • název - název konkrétního obsahu členské sekce (bude vypsán jako odkaz v navigaci pro přihlášeného uživatele)
 • aktivní obsah - příznak pro zapnutí/vypnutí z členské sekce
 • zobrazit obsah - příznak, zda název obsahu čl. sekce bude zobrazen v navigaci sekce pro přihlášeného uživatele
 • priorita řazení - možnost seřadit výpis obsahu v navigaci sekce pro přihlášeného uživatele

TIP! Řazení obsahu členské sekce je možné jednoduše provádět přetažením myši ve výpisu obsahu čl. sekce.

Přístupy do členské sekce

Pouze uživatel, který má aktivní členství, může vidět a přistupovat k obsahu dané členské sekce. U všech sekcí je možné členství aktivovat manuálně, u placené členské sekce je možné také automatická aktivace členství po zaplacení.

V seznamu členství uživatelů v členských sekcí je možné všemožně filtrovat či vyhledávat podle různých klíčů, a zároveň je možné také členství přidávat, upravovat nebo odstranit.

V případě přidání nového členství v členské sekci pro uživatele, je potřeba vyplnit následující údaje:

 • členská sekce - vybrat členskou sekci pro členství
 • uživatel - vybrat uživatele, kterému bude přiděleno členství
 • aktivní - příznak, zda členství je aktivní (členství je tak možno vypínat a zapínat bez nutnosti jeho odstranění)
 • odeslat uživateli aktivační email - po odeslání formuláře bude uživateli poslán e-mail s instrukcemi o aktivní členské sekci (viz. doplňující text e-mailu)
 • platnost - určuje do jakého data bude členství aktivní (u placených členství je vyplňováno automaticky)

Varianta automatického členství, které vznikne po zaplacení částky definované u dané členské sekce, je přístupná pouze pro weby s e-shopem! Weby bez aktivního e-shopu mohou aktivovat členství pouze manuálně.

Členské sekce z pohledu uživatele

A jak vidí a používá přístup do členských sekcí samotný uživatel? V první řadě se musí řádně přihlásit ke svému účtu (případně si účet vytvořit), a poté v uživatelském menu uvidí nový odkaz Členské sekce.

Pro screenshoty níže byla použita šablona Aurora, ale podpora členských sekcí je dostupná pro všechny šablony (pouze náhled obsahu členské sekce je dostupný pouze pro šablony s podporou vykreslení dynamické sekce).

Po kliknutí na odkaz se uživatel dostane na stránku dostupných členských sekcí, kde má tyto možnosti:

 • u sekcí s aktivním členstvím může dostupný obsah procházet pomocí navigace
 • u sekce, kde nemá přístup, rozlišujeme dvě možnosti:
  • ikona zámku - má uživatel možnost o členství zažádat (administrátorovi webu bude odeslán e-mail s žádostí)
  • ikona košíku - jedná se o placenou sekci, členství se aktivuje automaticky po zaplacení objednávky

clenske-sekce-fe05.jpg

Výpis členských sekcí, kam nemá uživatel přístup, a je možné o členství požádát, se řídí příznakem nabídka členství. Členské sekce s aktivním členstvím budou uživateli zobrazeny vždy!

Členské sekce s manuálním členství

Po odeslání žádosti o členství v dané členské sekci, je nutné počkat, až administrátor webu členství manuálně schválí. Po tuto dobu již není možné o členství opakovaně požádat!

Členské sekce s automatickým členstvím (placená)

U placené členské sekce není k dispozici obyčejné tlačítko zažádat, ale návštěvníkovi se zobrazí formulář pro zadání objednávky (1. krok). Po odeslání formuláře je zákazník přesměrován do 2. kroku klasické objednávky a pokračuje tak, jak je zvyklý z normálního e-shopu (členské sekce mají k dispozici pouze výběr platby, doprava se z logických důvodů nevybírá).

Výsledkem je klasická objednávka v e-shopu, při jejímž zaplacení dojde k automatickému vytvoření členství (platnost bude vypočtena podle nastavení dané členské sekce).

Při procesu objednání členské sekce není možné vkládat do košíku položky z klasického e-shopu a naopak mám-li v košíku produkty z e-shopu, není možné vytvořit objednávku členské sekce (vždy dojde k vyprázdnění košíku a nové vložení požadovaného zboží nebo sekce).

Přihlášení k členským sekcím

Pokud se návštěvník webu (nepřihlášený uživatel) dostane na stránku, která je zabezpečená členskou sekcí, zobrazí se mu podobný dialog jako v případě obsahu zabezpečeného heslem. Namísto hesla ale je vyžadováno přihlášení k účtu.

Pokud je uživatel přihlášený a dostane se na stránku, která je zabezpečná členskou sekcí, k níž ale nemá přístup (není aktivní členství), zobrazí se mu možnost přímo o členství zažádat.

Závěrem

Věříme, že členské sekce Vám ještě více usnadní podnikání na internetu. Samozřejmě jakékoli připomínky, dotazy a náměty na integraci nových služeb nám můžete dát níže do komentářů, anebo napsat na info@inpage.cz.

Související článek

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů