0 Kč bez DPH

Platební brána Stripe - napojení na e-shop

Nově nabízíme možnost propojit váš e-shop s platební bránou Stripe. V tomto článku si ukážeme, jak si propojíte váš e-shop na inPage s platební bránou Stripe.

Podrobnější informace o platební bráně Stripe se dočtete v našem článku Platební brána Stripe v inPage

Registrace do platební brány Stripe

Prvním krokem pro zprovoznění platební brány Stripe ve vašem e-shopu na inPage je registrace a vytvoření účtu u poskytovatele platební brány. Registraci provedete přímo na webu Stripe.com

Registrace - Stripe 1

V registračním formuláři vyplníte e-mail, jméno a zadáte heslo. Následně vám na zadaný e-mail přijde potvrzení o registraci, které je nutné potvrdit.

Registrace- Stripe 2

Po potvrzení odkazu v e-mailu jste následně přesměrování přímo do rozhraní platební brány, kde pokračujete v registraci

Registrace- Stripe 3

Po kliknutí na tlačítko Start jsou  po vás vyžadovány doplňující informace. Je třeba vyplnit kontaktní a fakturační údaje, informace o vašem bankovním účtu, na který budou platby z platební brány Stripe připisovány, a nastavíte dvoufázové ověření pro zabezpečení přístupu do rozhraní platební brány Stripe.

Registraci - Stripe 4

Poté, co dokončíte registraci do platební brány Stripe, jste vybídnuti k výběru platebních metod a následně integraci platební brány do vašeho e-shopu.

Nastavení údajů v rozhraní Stripe a výběr platebních metod

Veškeré údaje, které jste zadávali, můžete jednoduše upravit přímo v rozhraní Stripe a to v sekci Profile

můj profil 1

Zde si nastavíte také notifikace a povolíte vybrané služby. Doporučujeme aktivovat notifikace o pro Payouts a Webhooks, které slouží pro notifikace o provedené transakci.

můj profil 2

V sekci Setting pak máte k dispozici další možnosti včetně nastavení platebních metod. V inPage je momentálně podporována pouze možnost platba kartou - Cards

Nastavení platebních metod

Integrace platební brány Stripe

K integraci slouží tzv. API, pomocí které probíhá vlastní komunikace mezi platební bránou a vašim e-shopem. Pro zabezpečení komunikace se používají tzv. API klíče. Ty najdete v rozhraní Stripe buď na úvodní stránce, anebo pod položkou Developers, kde kliknete na odkaz API keys.

nastavení API 1.png

API klíče jsou dva jeden veřejný - Publishable key a druhý tajný - Secret key. Zároveň zde máte možnost vygenerovat testovací API klíče a následně i produkční.

Pro otestování funkčnosti platební brány si nejprve nechejte vygenerovat Test API Keys.

nastavení API 2.png

nastavení API 3

Klíče pro napojení API si vykopírujte neb je budete potřebovat pro integraci v e-shopu na inPage.

Nastavení platební brány v e-shopu na inPage

V administraci webu na inPage si rozklikněte záložku /Eshop/ a následně vyberte možnost /Platební brány/, kde zvolíte záložku Nastavení účtu - Stripe.

integrace Stripe v inPage

V Následném dialogu vyberete Povolit platby přes Stripe a vyberete možnost Testovací prostředí.

V testovacím prostředí je platební brána viditelná, ale neprobíhají v ní reálné transakce. Testovací prostředí slouží k otestování správného napojení platební brány s vašim e-shopem na inPage.

Doplníte veřejný - Publishable key a tajný - Secret key, které jste si vykopírovali z rozhraní stripe a dialog uložte. V tuto chvíli máte platební bránu integrovánu.

Ve chvíli, kdy budete chtít platební bránu přenést do ostrého provozu, tak si v rozhraní Stripe vygenerujte klíče pro produkční prostředí - Live API keys. Následně si v e-shopu na inPage přepněte platební bránu na Produkční prostředí a doplňte produkční Publishable key a Secret key.

Aby se platební brána zobrazovala návštěvníkům, je třeba přidat novou položku Platba a zvolit možnost Online platba, kde vyberete Platební bránu Stripe. Více o nastavení plateb najdete v článku Nastavení dopravy a platby.

Ověření transakcí v e-shopu pomocí webhook

Aby váš e-shop věděl, že transakce v platební bráně proběhla úspěšně a mohl ji tak následně přiřadit ke konkrétní objednávce, je třeba si nastavit notifikace - webhook.

Webhook si aktivujete v rozhraní Stripe v sekci Developers.

webhook 1

Zde kliknete na tlačítko Ad endpoint a v následném dialogu pak doplníte URL adresu endpoint bodu. URL je ve tvaru názevdomény/render/stripe/. Tuto URL naleznete v administraci vašeho webu v editaci platební brány Stripe.

integrace Stripe v inPage 2

Po doplnění Endpoint bodu vyberete možnost Receive all events. Následně kliknete na možnost Ad endpoint.

webhook 2.

Poté je vytvořen webhook a bude třeba provést jeho propojení s e-shopem. V rozhraní Stripe se vám následně zobrazí Webhook secret key, který následně vložíte do e-shopu v inPage pod API klíče.

V tuto chvíli máte kompletně nastavenu platební bránu včetně nastavení notifikací o provedení transakce.

Závěrem

Ačkoli vypadá návod komplikovaně, nastavení platební brány Stripe je opravdu jednoduché a zvládnete jej během deseti minut. Samozřejmě pokud byste potřebovali s jejím nastavením pomoci, tak nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů