0 Kč bez DPH

Práce se složkami a soubory

V tomto článku si ukážeme, jak přidáte soubor nebo složku v administraci inPage a jaké jsou způsoby jejich užití.

Do sekce Soubory lze nahrát soubory jako jsou např. .pdf, .doc, .mp4, .fav a .svg. Tyto soubory pak mohou být na webu zobrazeny jako soubory ke stažení nebo jako odkaz v textu. 

Přidání souborů a složky

Soubory přidáváte prostřednictvím tlačítek v sekci Soubory. Pro jednotlivé nahrávání souborů využijete tlačítko Přidat soubor a pro nahrávání více souborů najednou tlačítko Hromadné přidání souborů

Přidat soubor - Práce se složkami a soubory

Formulář pro přidávání jednotlivých souborů je podobný jako v případě přidání obrázku. 

Soubor

Zadejte název souboruvyberete soubor z vašeho počítače.

Přidání souboru v administraci inPage

Složka

 • zaškrtnuté políčko Zobrazit ve složce zobrazí soubor s seznamu souborů na webové stránce 
 • Pro zařazení nahrávaného souboru Zvolte složku novou nebo existující
 • Perex neboli úvodník souboru. Jedná se o krátký popis obsahu souboru. Je poté zobrazen ve výpisu souborů.
 • Priorita řazení určuje pořadí souboru v seznamu souborů.

Zařazení souboru do složky v administraci inPage

Nastavení souboru

 • zaškrtnuté políčko Zapnuto slouží pro zobrazení souboru na webu
 • Zobrazení souboru v prohlížeči. Výchozí nastavení každého souboru je otevřít v prohlížeči. Tyto možnosti bývají také ovlivněny nastavením prohlížeče.   
  • Otevřít v prohlížeči - soubor se zobrazí přímo v prohlížeči 
  • Uložit jako přílohu - soubor se začne stahovat do počítače
 • Datum je generován automaticky. Případně jej můžete upravit.

Nastavení souboru

Hromadné přidání souborů

Při hromadném přidávání souborů vyberte složku, kam se mají obrázky nahrát. Při nevybrání jsou soubory nahrány přímo do sekce Soubory. Dále pro zobrazení na webu ponechte zaškrtnuté políčko aktivní a pro zobrazení souboru ve výpisu souborů ke stažení políčko zobrazit ve složce. Nakonec soubory přidáte přetažením ze složky z počítače nebo kliknutím na tlačítko vybrat soubory. Pod formulářem vidíte seznam vybraných souborů a průběh nahrávání.

Hromadné přidání obrázků - Práce se složkami a soubory

Přidání složky

Složky se přidávají tlačítkem Přidat složku. Formulář je podobný jako u rubrik a fotogalerií. Ponechte zaškrtnuté políčko zapnuto pro zobrazení na webu, vyplňte název složky, vložte úvodní text neboli perex, ponechte automatické SEO, zvolte zobrazení v menu, nastavení nadřazené složky, řazení obsahuchráněnou složku a uložte.  

Správa souborů a složek

Po přidání souborů a složek vidíte přehledný seznam s možností přesouvání položek, s jejich nastavenými vlastnostmi, datem vytvoření a funkčními tlačítky. Nechybí ani možnost hromadných úprav jako je přesouvání, kopírování a mazání souborů.

Správa souborů a složek - Práce se soubory a složkami

Úprava souborů

Po otevření editace souboru jsou v horní části stránky tlačítka pro návrat, zobrazení souboru, stáhnutí do počítače a odstranění.

Úprava souboru - Práce se soubory a složkami

Možnosti použití souborů

Na soubory lze dále odkazovat v textu nebo pomocí obrázků. Je možné je i prostřednictvím odkazu v textu stáhnout.

Způsob zobrazení souboru v prohlížeči

Nejdříve je třeba nastavit u souboru způsob otevření. Pokud chcete, aby si návštěvníci vašich stránek mohli soubor stáhnout, je třeba změnit jeho nastavení. Přejděte do sekce Soubory, klikněte u vybraného souboru na ikonu tužky. V části Nastavení zvolte možnost uložit jako přílohu a úpravu uložte. V případě, že chcete, aby se soubor otevřel přímo v prohlížeči, zvolte otevřít v prohlížeči.

Textový odkaz

V nové nebo již vytvořené stránce označte text, který bude odkazovat na nahraný soubor. Klikněte na ikonu řetězu, v části URL klikněte na tlačítko a v průzkumníku inPage zvolte ve zdroji odkazů → Soubory a složky.  Pak už stačí vybrat nahraný soubor a zadat: 

 • Titulek -  který se zobrazí při najetí myši na odkaz
 • Cíl - volbu nové okno zvolte, pokud chcete soubor otevřít v novém okně, jinak ponechte žádné a soubor se otevře v okně aktuálním
 • Class - v tomto poli ponechte volbu žádné nebo pokud se jedná o samostatně stojící text vyberete styl tlačítka. Volba thickbox se používá pouze pro obrázky (více v tomto návodu).

Obrázkový odkaz 

Na soubor může odkazovat i obrázek. Stačí si do stránky v editoru vložit obrázek, označit jej a postupovat stejně jako v předešlém případě. Tedy kliknout na ikonu řetězu, vybrat soubor, vyplnit titulek a uložit kliknutím na tlačítko OK.

Obrázkový odkaz - Práce se soubory a složkami

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů