0 Kč bez DPH

Vlastní formuláře a jejich tvorba

V administraci inPage můžete pohodlně vytvořit více vlastních formulářů, které následně zobrazíte návštěvníkům webových stránek. Navíc je možné nastavit přesměrování na závěrečnou stránku po úspěšném odeslání formuláře nebo upravit úspěšné a chybové hlášení formuláře.

Vytváření i správa formulářů je umístěna v sekci Nastavení → Formuláře

Tvorba vlastního formuláře

Vytvoření vlastního formuláře je podobné jako tvorba formuláře kontaktního. Nejprve kliknete na tlačítko Přidat formulář.

Přidat vlastní formulář v inPage

V zobrazeném okně vyplníte:

  • Název formuláře - libovolný název formuláře, vhodný je název charakterizující formulář, 
  • Závěrečná stránka - nepovinné pole, kde lze vybrat stránku na kterou bude uživatel přesměrován po úspěšném odeslání formuláře.
  • Vlastní úspěšná a chybová hláška - vlastní text úspěšného nebo chybového hlášení zobazujicího se v barevných boxech.

Zadání názvu vlastního formuláře v inPage

Ve výběrovém poli teď vidíte vytvořený formulář. Nyní již jednoduše přidávejte požadované položky formuláře tlačítkem Přidat položku.

Přidání položky vlastního formuláře

Do formuláře je možné vložit i další položky, jako jsou výběrové pole, pole pro vložení data, pole pro vložení číselné hodnoty

Pro názornou ukázku si vytvoříme ve formuláři položku Seznam pro výběr, která umožňuje do formuláře vložit vícero možností, z nichž si návštěvník může vybrat. 

V již vytvořeném formuláři zvolíme možnost přidat položku. Ve výběru zvolíme možnost Seznam pro výběr. Přidáme název položky a následně přidáme i jednotlivé možnosti výběru, které oddělíme čárkami (příp. novým řádkem). Následně vše uložíme a v našem formuláři se bude tato položka zobrazovat.

Vložení výběrového pole v inPage

Položka formuláře typu Seznam pro výběr podporuje také sdružování položek do skupin nebo prázdnou hodnotu.

Sdružování položek do skupin

Položky formuláře typu select můžeme sdružovat do skupin a zpříjemnit tak výběr položky pro uživatele. Stačí název skupiny obalit znaky levá  a pravá hranatá závorka, např. [Auto]):

--- vyberte ---
[Auto]
Škoda
Dacia
Ford
[Motocykl]
Honda
Suzuki
Yamaha

TIP! Pokud chcete přidat položky zpátky na nejvyšší úroveň (mimo skupinu), stačí poslední skupinu ukončit znaky [].

Prázdná hodnota

Pokud obalíme položku formuláře typu select do třech pomlček z levé i pravé strany, např. --- zvolte auto ---, vygenerovaná položka nebude mít žádnou hodnotu a slouží tak pouze jako informace pro uživatele, co od něj očekáváte (obrázek a příklad viz. výše).

Správa formulářů

Formuláře spravujete jejich výběrem ve filtru. Tedy vyberete si formulář ve výběrovém poli, volbu potvrdíte tlačítkem Filtrovat a již se vám zobrazí políčka formuláře a můžete je upravit. Samotný formulář lze upravit jeho výběrem v poli a kliknutím na odkaz Upravit. Zobrazí se stejné okno jako při vytváření formuláře. Jestliže vytvoříte nový formulář a nenaplníte jej políčky můžete jej smazat odkazem odstranit. Tento odkaz zmizí jakmile je ve formuláři alespoň jedna položka.

Správa formulářů v inPage

Prázdný formulář smažete odkazem odstranit. Tento odkaz zmizí jakmile je ve formuláři alespoň jedna položka.
Obsahuje-li položky, smažete jej odstraněním všech jeho položek.

Zobrazení vlastního formuláře na webu

Jakmile máte formulář hotov, zbývá vám jej zobrazit na webových stránkách. Formulář na stránce zobrazíte pomocí obsahové šablony - dynamická sekce. Tedy přejdete do editace stránky a vložíte obsahovou šablonu - dynamická sekce. V nastavení šablony pak zvolíte v poli Zdroj obsahové šablony vytvořený formulář. Formulář tak může být zobrazen v kterékoliv části stránky. 

Přidání vlastního formuláře do stránky

Antispamová ochrana

Jedná se o ochranu před roboty spamující prostřednictvím formulářů. Nastavení antispamové ochrany se provádí v sekci Nastavení → Antispamová ochrana. Tato ochrana je pak automaticky použita pro všechny formuláře na webu. Na výběr je vlastní otázka nebo nastavení Google reCAPTCHA, která je považována za bezpešnější. O nastavení reCAPTCHA si přečtěte v článku Ochrana před roboty reCAPTCHA.

Kdybyste měli jakékoli dotazy tak nám je napište na e-mail info@inpage.cz

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA