0 Kč bez DPH

Práce s WYSIWYG editorem

Dnes si představíme práci s WYSIWYG editorem a základními funkcemi. Jeho použití je podobné jako psát v jakémkoli jiném textovém editoru (např. Word, Writer). 

Text do editoru můžeme zkopírovat z již vytvořeného textového souboru a nebo jej do editoru přímo vepsat.

Nadpisy

Nadpis vytvoříme jednoduše označením textu a výběrem v části Odstavec. Text by měl být strukturovaný, přehledný a dobře čitelný. Je vhodné dodržovat pořadí nadpisů, používat na stránkách pouze jeden Nadpis 1 a ostatní strukturovat pěkně popořadě.

Přečtěte si jak tvořit správné nadpisy

Práce s WYSIWYG editorem - Nadpisy

Úprava textu

V editoru je možné text dále upravovat. Opět jej stačí označit a vybrat z voleb jako je např. tučné písmo, kurzíva, podtržení, přeškrtnutí, barva písma a jeho pozadí, zarovnání textu, dále je možné měnit typ písma a velikost.  

Práce s WYSIWYG editorem - úprava textu

Odrážky a číslování

Při tvorbě odrážek a číslovaných seznamů si nejdříve připravte text, označte jej a vyberte ikonu pro odrážky nebo číslování. Na výběr máte z různých odrážek a číslovaných seznamů. Pro vložení dalšího řádku stačí umístit kurzor na konec položky seznamu a odřádkovat. Psaní odrážek a seznamu ukončíte dvojitým odřádkováním.

Práce s WYSIWYG editorem - Odrážky a číslování

Speciální znak

Možností je i vložit speciální znak. Stačí nastavit kurzor na místo vložení symbolu, vybrat ikonu pro speciální znak a vybrat jej z nabízeného seznamu.

Práce s WYSIWYG editorem - vložení speciálního znaku

Pevná mezera

Pevná mezera se používá k předcházení nevhodného zalomení řádku, aby na konci řádku neskončily např. předložky a spojky s, a, atd. Umístěte za písmeno kurzor a vložte mezeru kliknutím na ikonu s plusem. Pokud je v textu již obyčejná mezera, tu umažte a vložte pevnou mezeru.

Práce s WYSIWYG editorem - pevná mezera

Vložení odkazu

Odkaz na obrázek, soubor, článek nebo jiné weby vkládáme přes ikonu řetězu. V zobrazeném okně vyplníme adresu odkazu tedy URL nebo vybereme ze seznamu odkazů zobrazeném po kliknutí na tlačítko lupy. Pokud adresa odkazuje na jiný web, je vhodné vybrat i Cíl → Nové okno., odkaz se pak otevře do nového okna.

Podrobný popis jak vytvořit odkaz, je připraven v článku Jak vytvořit odkaz na webu.

Práce s WYSIWYG editorem - vložení odkazu

Vložení obrázku

Nahrané obrázky v administraci je možné vložit do textu kliknutím na ikonu krajiny. Klikněte na ikonu lupy v řádku URL a v průzkumníku vyberte obrázek. Obrázky lze vložit ve čtyřech možných velikostech. Po najetí myši na miniaturu pod obrázkem se zobrazí velikost vkládaného obrázku, který se po kliknutí vybere. Nakonec vyplníte popisek obrázku, titulek a potvrdíte vložení obrázku tlačítkem OK

Vkládání obrázku popisujeme detailněji v návodu Vkládání obrázků do stránky.

Práce s WYSIWYG editorem - vložení obrázku

Vložení média

Video se do stránky vkládá ikonou filmového pásu. Stejně jako u vložení obrázku se zobrazí okno, kde vyplníme URL souboru (např. adresu videa z youtube) nebo vybereme svůj soubor nahraný v administraci inPage. V případě hudby nebo videa se do stránky vloží přímo přehrávač a tak je bude možné přehrát přímo na webu.

Více o vkládání videa se dovíte v článku Jak vkládat video na stránky v inPage

Práce s WYSIWYG editorem - vložení videa

Tabulka

Editor vám umožňuje jednoduše vkládat tabulky. Vyberte ikonu tabulky → položku Tabulka a vyberte počet polí. Po vložení lze tabulku dále upravovat s pomocí šikovného panelu. Možné je přidávat a odebírat řádky a sloupce, nastavit formátování tabulky či ji přímo smazat. Pro tabulku lze použít i několik připravených stylů popsaných v článku Změny nastavení tabulek v editoru WYSIWYG.

Jak pracovat s tabulkami popisujeme v článku Tvorba tabulky ve WYSIWYG editoru.

Práce s WYSIWYG editorem - tabulka

Vodorovná čára

Pro oddělení textů nebo bloků lze vložit vodorovnou čáru. Umístěte kurzor, kde si čáru přejete vložit a klikněte na ikonu s čárou

Práce s WYSIWYG editorem - vložení vodorovné čáry

Zdrojový kód

Pro pokročilejší uživatele, kteří se vyznají v HTML kódu je užitečné zobrazení zdrojového kódu, kde mohou provádět další úpravy.

Práce s WYSIWYG editorem - zobrazení zdrojového kódu

Tým inPage
info@inpage.cz

Web s doménou ZDARMA

Přidat komentář

Přehled komentářů